G-LC9ZPDKYP9
 

Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach

Centrum Onkologii w Gliwicach.jpg

W Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach pracujemy w sposób interdyscyplinarny. Każdy chory jest analizowany na wielodyscyplinarnym konsylium, które decyduje o optymalnym sposobie leczenia.

W Instytucie oferujemy następujące metody leczenia nowotworów neuroendokrynnych: leczenie operacyjne, leczenie endoskopowe, leczenie hormonalne, leczenie radioizotopowe, chemioterapia oraz terapia molekularnie celowana. Jak już wspomniano, każdorazowo wybór właściwej formy leczenia omawiany jest przez wielodyscyplinarne forum specjalistów.

Nasi lekarze specjaliści leczą: Guzy neuroendkrynne, Raka piersi, Nowotwory regionu głowy i szyi, Rak przełyku, Rak jelita grubego, Rak żołądka, Rak wątroby, Rak trzustki, Rak płuca, Guzy mózgu (ośrodkowego układu nerwowego), Rak szyjki macicy, Rak trzonu macicy, Rak jajnika, Rak jądra, Rak gruczołu krokowego (prostaty), Rak nerki, Rak pęcherza moczowego, Czerniak, Rak skóry, Ziarnica złośliwa, Chłoniaki, Mięsaki tkanek miękkich.

Nasz Zakład Radioterapii jest obecnie największą i najnowocześniejszą tego typu jednostką w Polsce i jedną z największych w Europie. Większość chorych leczonych w Zakładzie jest napromienianych przy zastosowaniu trójwymiarowych wysokospecjalistycznych technik konformalnych obejmujących niekoplanarne i dynamiczne układy wiązek, indywidualnie modyfikowanie ich kształtu oraz modulację intensywności dawki.

Wszystkie aparaty terapeutyczne wyposażone są w systemy radioterapii sterowanej obrazem, zapewniające bezpieczeństwo realizacji i odtwarzalności planu leczenia. Specjalne systemy bramkowania oddechowego pozwalają na prowadzenie wysokospecjalistycznych technik napromieniania w lokalizacjach cechujących się znaczną ruchomością oddechową.
 
Prowadzimy leczenie pierwotne i ratujące chorych z guzami mózgu.


Szpital świadczy leczenie świeżo rozpoznanych guzów mózgu i leczenie ratujące – po niepowodzeniu leczenia pierwotnego.


Radioterapię glejaków, przerzutów do mózgu, oponiaków, nerwiaków, gruczolaków przysadki, w tym u chorych, którzy byli już wcześniej napromieniani – powtórna radioterapia zwykle jest możliwa!


Leczenie mnogich przerzutów do mózgu techniką stereotaktyczną – często można uniknąć napromieniania całego mózgu!


Leczymy konwencjonalne i radiochirurgiczne – w zależności od wskazań medycznych dostępne są technologie: CyberKnife, Edge, HyperArc, Tomoterapia.

Placówka medyczna oferujaća zabieg CyberKnife na NFZ
Centrum Onkologi w Gliwicach

Adres: Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-100 Gliwice

Telefon: 32 278 80 45

Email: cyberknife @ io.gliwice pl

Strona internetowa: https://www.io.gliwice.pl